Trường Đại Học Thương Mại năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thương Mại năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Thương Mại có 4150 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó, 3738 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.