Trường Đại Học Thương Mại năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Thương Mại năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Thương Mại có 3800 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo. Trường xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi, xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển thẳng.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.