Trường Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương TPHCM năm 2019

Năm 2019, Đại học Ngoại thương TPHCM có 950 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Trường tuyển sinh theo hai phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và xét tuyển kết hợp.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.