Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu năm 2019

Năm 2019, trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu năm 2019 công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 150 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này