Trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Lâm Nghiệp năm 2021

Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh 1400 chỉ tiêu. Điểm sàn các ngành đào tạo của trường Đại học Lâm Nghiệp năm 2021 cơ sở 2 xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đều là 15 điểm.