Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên có 1500 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Kế toán có lượng chỉ tiêu cao nhất là 380 chỉ tiêu, ngành Quản trị Kinh Doanh có 250 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: