Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Duy Tân năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Đại học Duy Tân là 5500 chỉ tiêu. Trong đó, Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia : 55% tổng chỉ tiêu; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12: 40% tổng chỉ tiêu;  Xét tuyển thẳng: 5% tổng chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: