Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Duy Tân năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Đại học Duy Tân là 5500 chỉ tiêu. Trong đó, Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia : 55% tổng chỉ tiêu; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12: 40% tổng chỉ tiêu;  Xét tuyển thẳng: 5% tổng chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.