Đề minh họa 2018 sẽ được Bộ GD công bố cuối tháng 1/2018

Đề minh họa 2018 sẽ được Bộ GD công bố cuối tháng 1/2018

Bộ GD-ĐT sẽ giới thiệu đề thi minh họa 2018 tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, GDCd và các ngoại ngữ khác để tham khảo vào cuối tháng 01/2018